01 Νοεμβρίου, 2015

Δυο ζωές - Νέοι Τρόποι

ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ

Θα ταξιδέψουμε πάλι
Δεν ξέρω πότε
Είναι όμως βέβαιο πως έτσι θα συμβεί
-το αργότερο-
όταν θα έχουν εφευρεθεί
Νέοι Τρόποι να ταξιδεύεις