14 Αυγούστου, 2012

Ο Μαύρος

Κάποτε, κάτω στον Πειραιά, τον μαύρο τον λέγαμε αράπη και τα πηγαίναμε μια χαρά μαζί του. Τώρα τον λέμε "έγχρωμο" και δεν χωνεύουμε ο ένας τον άλλο.