03 Ιουνίου, 2012

Θεός

Η ποίηση βρίσκεται, σαν το Θεό, για άλλους παντού και για άλλους μόνο στα βιβλία.