07 Ιουλίου, 2012

We' re gonna change that!

"...this is the psychology... And we' re gonna change that!"
said Mr. Sama-Rat


"...Δωωρεααάν περίιθαλψηη σε όοολους, δωρεάαν ποιοτιικήη παιδείααα σε όλους..."
said Mr. Cheap-Rat


Συνεπής στο "διαφωνώ με ό,τι λες αλλά θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να το λες" ο Mr Cheap Rat θα αποχωρήσει από την ομιλία τού Fat Rat.


Later on, argotera, άλλα νέα:
Οι Du Rat-Du Rat, δήλωσαν πως συμπαραστέκονται στη δοκιμασία που περνάει ο λαός μας.