11 Μαΐου, 2010

Καλοί Χριστιανοί

Ο Θεός δεν χρειάζεται καλούς Χριστιανούς. Ο Θεός χρειάζεται Χριστιανούς που θα αμαρτάνουν και θα χρειάζονται συνεχώς τη συγχώρεσή Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: