30 Σεπτεμβρίου, 2016

Πολιτισμικές ομοιότητες
-Γιατρέ μου...πώς είναι δυνατόν; Φοβάμαι ακόμα και τους λευκούς μετανάστες από το
Καραμπουχιστάν ενώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τους πιό μαύρους εισβολείς
Αρειανούς τού πλανητικού μας συστήματος! Πώς γίνεται;

-Μα δε χρειάζεται φιλοσοφία...Παίζουν ρόλο οι πολιτισμικές ομοιότητες!