07 Μαΐου, 2010

F. De Andre' - La guerra di Piero

Η δίψα του λαού


"Ο λαός διψά για μόρφωση, για δημοκρατία, αγώνες και προοπτική"