30 Οκτωβρίου, 2011

Πρώτος πληθυντικός



Πρώτα απ' όλα, να σταματήσουμε με αυτό το κούφιο "Εμείς";  Ένα "Εγώ" κι ένα "Εσείς" είναι αρκετά.  Έτσι, για να απλοποιήσουμε τη ζωή μας;  Α, παρασύρθηκα: τη ζωή "μου" και τη ζωή "σας".

Κλικ 35



Απόγονος των προγόνων μου,
πρόγονος των απογόνων μου
φαίνεται πως δεν είμαι
Το φως
στις κορυφές των κτιρίων
δεν είμαι
Ούτε το πλήθος
που κάνει τον περίπατό του
όταν ο ήλιος στα κάστρα
επιθεωρεί τις πολεμίστρες