30 Μαρτίου, 2014

Πιλότοι

Boeing η Ελλάς...Εξετάζονται τα βιογραφικά τών πιλότων.