01 Ιουνίου, 2019

Όλοι μαζί

Η κοινωνία, δηλαδή όλοι εμείς. Η πατρίδα μας, δηλαδή όλοι εμείς.
Ο λαός, όλοι εμείς δηλαδή. Οι πολίτες, όλοι εμείς.
Το κοινό, εμείς δηλαδή. Οι ΄Ελληνες...όλοι εμείς.

Αδέλφια αγαπημένα, όλοι με τα ίδια ιδανικά, ενωμένοι με τον ίδιο εθνικό ύμνο, τον ίδιο πολιτισμό, τις ίδιες παραλίες και βουνά, τις ίδιες εκκλησίες, τα ίδια τραγούδια, τις ταινίες, τα ίδια ονόματα, τις ίδιες γειτονιές, το ίδιο μίσος ο ένας για τον άλλον.