21 Απριλίου, 2010

Μπορώ να παραβλέψω αυτό που είσαι. Όχι όμως κι αυτό που αντιπροσωπεύεις.

Hello, Dolly