05 Φεβρουαρίου, 2015

Γιατρέ...



Όταν σε δυσκολεύει η διάγνωση, προχώρα κατ' ευθείαν στη θεραπεία.