30 Ιουλίου, 2012

Ανάκλαση
Υπάρχει ένα τζάμι μες το κεφάλι μου
Μετά από αυτό, τα μάτια μου
Λίγο πιο πέρα ο Κόσμος, τα μάτια σου
Πίσω από τα μάτια σου, άλλο τζάμι
Κάτοπτρο, ακτίνες, γυμνάσματα φωτός