28 Νοεμβρίου, 2012

Θωμάς Κορώνης
Υπάρχει, λένε, ένα φασιστικό κόμμα στη Βουλή. Πώς μου φάνηκε ότι είναι περισσότερα; Ας δούμε τι κάνει γι' αυτό ο Θωμάς από την Κορώνη.