08 Ιουλίου, 2010

Κι ο "ριγμένος" ;

Τι σόι αγοραπωλησία είναι αυτή, αν δεν υπάρχει ένας "ριγμένος";