26 Φεβρουαρίου, 2010

Parlami di fuocoParlami di fuochi Mariu'
Niente la mia vita mai fu
Fiamme nei tuoi occhi brillano
Incendi che le strade bruciano
..............................................
Tell me about destruction Mariu
Show me that I can count on you
I want to see hate in your eyes
And not just silly poetry that dies
--------------------------------------
Non pensar al domani Mariu'
Abbatti e fai crollar tutto giu
Il mondo perso si riconquistera'
Ed un nuovo pianeta si scoprira'
..................................................
Your house is so cozy Mariu
But we shall burn it  down too
Let us make a hell of each day
Stop now to just hope and pray
-------------------------------------
Dimmi che illusione non e'
Non pensiamo piu al perche'
Patria io e te non ne abbiamo
Ma da qui mai non partiamo
...........................................
Find our promised land here
Where Armageddon is near
It takes some fire and decision
Don’t tell me that is an illusion
--------------------------------------
Dimmi che sei tutta per me
Dimmi che un sogno non e'          
So tell me that you love me
Show me that you love me

Χωρίς ποίηση

Μόνο αυτοί που θα ήθελαν να είναι ποιητές υποστηρίζουν πως χωρίς την ποίηση θα ήμασταν χαμένοι. Οι πραγματικοί ποιητές αναγνωρίζουν την ασημαντότητα της ποίησης απέναντι στην πράξη.