02 Φεβρουαρίου, 2017

Ενώ όλα πάνε πρίμα

Ένα μόνο πρέπει να μάς προβληματίσει, όσον αφορά την πορεία μας: Μήπως και ανέλθει "εκείνο το ακροδεξιό μόρφωμα" στην Ολλανδία.