26 Ιανουαρίου, 2010

Γυναικόπαιδα

Έχουμε πόλεμο και συμπεριφερόμαστε όλοι μας σαν γυναικόπαιδα.