16 Ιουνίου, 2011

Κλικ 9


Μαρτύριο

Αυτό το καθημερινό μαρτύριο, ίσως να μην ήταν καν "μαρτύριο" αν δεν ήταν καθημερινό.

Lontano dagli occhi