31 Ιουλίου, 2011

Τέχνη
Ό,τι θα ήθελα να διαβάσουν, να δουν ή να ακούσουν τα εγγόνια τών εγγονιών μου εγώ το ονομάζω Τέχνη.