24 Μαΐου, 2010

Πλανήτης Γη
Είμαι βέβαιος πως κάποιος μακρινός πολιτισμός μάς παρατηρεί χιλιάδες χρόνια τώρα κι έχει ήδη αποφανθεί: Όχι, δεν υπάρχει ζωή στη Γη.