09 Φεβρουαρίου, 2011

Παρελθοντολογία

-Αν η αριστερά δεν έκανε τα γνωστά σφάλματα, τώρα θα ήταν κόμμα εξουσίας. Αν δεν ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τα βόρεια σύνορα τής Ελλάδας θα ήταν στη Λάρισα. Αν δεν είχαμε τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας θα ήμασταν διαφορετικοί. Αν ήμουν πρωθυπουργός εγώ, θα έλυνα σε δυο χρόνια τα οικονομικά προβλήματα τής Ελλάδας. Αν κάναμε αυτό κι εκείνο, θα γλιτώναμε το ΔΝΤ. Αν οι άλλοι πλήρωναν τους φόρους θα τους πλήρωνα κι εγώ.

-Όχι, αν η Αριστερά ήταν κόμμα εξουσίας, θα έκανε τώρα τα γνωστά της σφάλματα. Αν τα βόρεια σύνορα τής Ελλάδος έφταναν στη Λάρισα, μπορεί να ερχόταν ένας Βενιζέλος. Αν δεν παρεμβάλλονταν τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας δεν θα ήμασταν και τόσο διαφορετικοί από ό,τι είμαστε. Αν τα οικονομικά προβλήματα ήταν όλα λυμένα, θα ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αν γλιτώναμε το ΔΝΤ, θα κάναμε τα ίδια πάλι. Αν οι άλλοι πλήρωναν τους φόρους τους, θα έβρισκα τον τρόπο να μην πληρώνω εγώ.

-Μα όχι, αν η αριστερά δεν έκανε τα γνωστά σφάλματα, τώρα θα ήταν κόμμα εξουσίας. Αν δεν ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τα βόρεια σύνορα τής Ελλάδας θα ήταν στη Λάρισα. Αν δεν είχαμε τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας θα ήμασταν διαφορετικοί. Αν ήμουν πρωθυπουργός εγώ, θα έλυνα σε δυο χρόνια τα οικονομικά προβλήματα τής Ελλάδας. Αν κάναμε αυτό κι εκείνο, θα γλιτώναμε το ΔΝΤ. Αν οι άλλοι πλήρωναν τους φόρους θα τους πλήρωνα κι εγώ.

-Μα όχι, όχι, αν η Αριστερά ήταν κόμμα εξουσίας, θα έκανε τώρα τα γνωστά της σφάλματα. Αν τα βόρεια σύνορα τής Ελλάδος έφταναν στη Λάρισα, μπορεί να ερχόταν ένας Βενιζέλος. Αν δεν παρεμβάλλονταν τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας δεν θα ήμασταν και τόσο διαφορετικοί από ό,τι είμαστε. Αν τα οικονομικά προβήματα ήταν όλα λυμένα, θα ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αν γλιτώναμε το ΔΝΤ, θα κάναμε τα ίδια πάλι. Αν οι άλλοι πλήρωναν τους φόρους τους, θα έβρισκα τον τρόπο να μην πληρώνω εγώ.

                                        .................................................................................