20 Ιουνίου, 2011

Σιωπή

Μην χάνεις ποτέ την ευκαιρία να σωπάσεις.

Αναγνώστες