10 Μαΐου, 2010

Soft top


 

I'm gonna run till it breaks up
Overheats and explodes
Pick up what's left of me
Leave the rest of it way down that road

Δεν υπάρχουν σχόλια: