31 Οκτωβρίου, 2009

Στη ζωή μερικοί ψάχνουν κάτι . Άλλοι δεν ψάχνουν για τίποτα. Από αυτούς που ψάχνουν μερικοί ξέρουν τι ψάχνουν κι άλλοι όχι. Από αυτούς που ξέρουν, άλλοι ψάχνουν κάτι που υπάρχει κι άλλοι κάτι που δεν υπάρχει. Απο αυτούς που ψάχνουν κάτι υπαρκτό, άλλοι θα το βρουν κι άλλοι όχι.
Ενδιαφέρουσα κατηγορία είναι εκείνη που δεν ψάχνει για τίποτα κι όμως βρίσκει κάτι που- αν γνώριζε την ύπαρξή του- θα το έψαχνε ευθύς εξαρχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: