13 Μαρτίου, 2010

Tanka della PaceNemici morti
seppelliti in terra
incontrandosi
festeggiano uniti
una pace eterna

Δεν υπάρχουν σχόλια: